ادونسر  2 محصول وجود دارد

ترتیب
 • در خودروهای دوگانه سوز در زمان استفاده از سوخت گاز به جهت تفاوت ماهیت سوخت گاز نسبت به بنزین و هم چنین زمان بیشتربرای اشتغال سوخت گاز می بایست برای رسیدن به راندمان بهتر زمان جرقه زنی را جلوتر...
  2 نقد(ها)
  عدم موجودی
  700,000 ریال عدم موجودی
  اضافه به سبد
 • به دلیل تفاوت ماهیت سوخت گاز نسبت به بنزین زمان بیشتری برای اشتغال گاز در موتور مورد نیاز است و در خودرو های دوگانه سوز باید در هنگام استفاده از سوخت گاز مقدار آوانس جرقه افزایش یابد و اینکار در...
  عدم موجودی
  600,000 ریال عدم موجودی
  اضافه به سبد